Impressum van Villa Mi Casa

Villa Mi Casa streeft ernaar dat de informatie en gegevens op haar webpagina’s correct zijn. Villa Mi Casa behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen of toevoegingen aan de verstrekte informatie of gegevens door te voeren.

Iedere aansprakelijkheid of garantie voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie en gegevens is uitgesloten.

Dit geldt ook voor alle andere websites waarna middels hyperlinks verwezen wordt.
Villa Mi Casa is voor de inhoud van deze websites niet verantwoordelijk.

De inhoud van de Villa Mi Casa webpagina’s is auteursrechtelijk beschermd. De reproductie van informatie of gegevens vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van Villa Mi Casa.

Directie van Villa Mi Casa :
Edwin en Daniëlle Verschuren

Kamer van Koophandel Curaçao : 145370
CRIB : 102480771

Adres:
Villa Mi Casa
Kaya Jan Thiel 28
Jan Thiel
Curaçao

Email : info@villa-micasa.nl
Web   : www.villa-micasa.nl

Video’s, Foto’s : Villa Mi Casa ©
Teksten : Villa Mi Casa ©